Για το site της έκθεσης της Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

thessaloniki.boatfishingshow.gr

MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 13-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

02.12.2022

Η Boat & Fishing Show επανέρχεται δυναμικά σε covid free συνθήκες!

Cover Icon

BOAT & FISHING SHOW

Η Boat & Fishing Show 2022 – Sea & Tourism Expo, επανέρχεται δυναμικά 1O – 13 Μαρτίου στο MEC Παιανίας, εφαρμόζοντας πιστά όλες τις οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων.

H PELAGIC EXPO διοργανώτρια εταιρεία, έχοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση ενός covid-free περιβάλλοντος και τηρώντας όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας εκθετών και επισκεπτών, θα εφαρμόσει πιστά όλες τις οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου. Σύμμαχοί μας στην προσπάθεια της διαμόρφωσης ενός κλίματος ασφάλειας, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν την επίσκεψή τους στο MEC Παιανίας, είναι οι ίδιοι οι εκθέτες που θα υποδέχονται τους επισκέπτες φορώντας πάντοτε τις μάσκες τους και διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, τόσο μέσα στα περίπτερα, όσο και σε όλους τους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

Παράλληλα, έχουμε μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χεριών, τοποθετώντας σε πολλά σημεία μέσα στο εκθεσιακό κέντρο, επιδαπέδια αντισηπτικά χεριών. Kαθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, συνεργείο καθαρισμού απολυμαίνει συνεχώς τις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου, ενώ τόσο το προσωπικό της διοργανώτριας εταιρείας όσο και των συνεργατών μας είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Η μεγάλη έκθεση για τους ανθρώπους της θάλασσας, τα σκάφη, το ψάρεμα, το ψαροτούφεκο, τα watersports, το θαλάσσιο τουρισμό και όλες τις δραστηριότητες γύρω από τη θάλασσα, θα πραγματοποιηθεί σε covid free συνθήκες και με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, για τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων που θα επιτρέψουν την επιτυχή διεξαγωγή της και τη μεγάλη εμπορική της αποτελεσματικότητα.

Υγειονομικό Πρωτόκολλο λειτουργίας

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.: Αριθμ.:ΚΥΑ 81558 (ΦΕΚ Β 6290/29.12.2021) το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων, το οποίο η Pelagic Media θα ακολουθήσει πιστά και τηρώντας όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας εκθετών και επισκεπτών, καθορίζεται ως εξής:

Κανόνες Εισόδου στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν α) πιστοποιητικό εμβολιασμού β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 13.6.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Για τους μη εμβολιασμένους εργαζόμενους: ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει  να  έχει  διενεργηθεί  με  τη  λήψη  στοματοφαρυγγικού  ή  ρινοφαρυγγικού  επιχρίσματος  εντός  των  τελευταίων  εβδομήντα  δύο  (72)  ωρών  και  ο  έλεγχος  με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα  οκτώ  (48)  ωρών  από  την  πραγματοποίηση  οποιουδήποτε  γεγονότος  για  το  οποίο  χρειάζεται  η  επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ/4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).

Yποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

 

Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης

  • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου σε όλους τους χώρους και εντός των εκθετηρίων.
  • Εντός των περιπτέρων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση. (ΦΕΚ Β 6290/29.12.2021, σελ.45)
B&F SHOW 2025
HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

H Έκθεση ΣΚΑΦΟΣ ΨΑΡΕΜΑ, έρχεται ξανά στο προσκήνιο με την διοργάνωση της 2ης ναυτικής έκθεσης για τη Βόρεια Ελλάδα, την Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 17 – 19 Οκτωβρίου 2025.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Γραφτείτε στο newsletter μας για να είστε συνέχεια συντονισμένοι με τα νέα της έκθεσης.

SPONSOR

TO BE ANNOUNCED

INSURANCE SPONSOR

INSURANCE Sponsor


ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

to be announced

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

TO BE ANNOUNCED

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

TO BE ANNOUNCED

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

TO BE ANNOUNCED

INTERNATIONAL MEDIA PARTNER

TO BE ANNOUNCED